Meie põhitegevuseks on septikute, biopuhastite ja mahutite müük ning nende paigaldamine.
Pakume ka salvkaevude puhastamist, vuukide parandamist ,paigaldame kaevu pumba ja viime trassi majani.

Omame pikaajalist kogemust ja saanud lisakoolitusi seadme tootjate juures. Oma töödele ja seadmetele
anname garantii ning tagame vajaliku hoolduse.

Kontaktid

Helistage meile

+372 55555845

Kirjutage meile

Info@omapuhasti.ee

Omapuhasti ehk reovee kohtpuhasti on puhasti ,mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti. Omapuhasti rajamisel tuleb arvestada põhjavee kaitstusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008