Omame pikaajalist kogemust ja saanud lisakoolitusi seadme tootjate juures. Oma töödele ja seadmetele
anname garantii ning tagame vajaliku hoolduse.

Biopuhastid

Leedu firmade biopuhastid August ja Tornado

Poola europlast biofiltriga septikuid 2-5m3

Strong kolmekambrilised 2-5m3

Poola tootja Europlast mahutid kuni 10m3

Strong mahutid kuni 10m3

Imbtorud

Imbtunnelid

Pumplad